THANH LÝ ĐỒ DÙNG INOX
Kệ chén inox 5 tầng 1m4 (173x120x45))
Kệ chén inox 5 tầng 1m4 (173x120x45))
MSP: 27768
1,900,000đ
Kệ chén inox 5 tầng 1m2 (173x120x45)
Kệ chén inox 5 tầng 1m2 (173x120x45)
MSP: 27767
1,800,000đ
Kệ chén inox 4 tầng 1m4 (150x140x45)
Kệ chén inox 4 tầng 1m4 (150x140x45)
MSP: 27766
1,700,000đ
Kệ chén inox 4 tầng 1m2 (150x120x45)
Kệ chén inox 4 tầng 1m2 (150x120x45)
MSP: 27765
1,600,000đ
Kệ chén inox 4 tầng 1m (150x100x45)
Kệ chén inox 4 tầng 1m (150x100x45)
MSP: 27764
1,500,000đ
quầy cá viên chiên 60x120x190
quầy cá viên chiên 60x120x190
MSP: 27611
2,000,000đ
Vỉ Nướng inox 304
Vỉ Nướng inox 304
MSP: 27561
100,000đ
chậu rửa inox trung 2 hộc có kệ,chờ
chậu rửa inox trung 2 hộc  có kệ,chờ
MSP: 27347
2,700,000đ
Chậu rủa inox trung 2 hộc có kệ
Chậu rủa inox trung  2 hộc có kệ
MSP: 27346
2,400,000đ
BÀN INOX LÙN LỚN 70X120
BÀN INOX LÙN LỚN 70X120
MSP: 27306
500,000đ
Bàn inox lùn lớn 60x 100
Bàn inox  lùn lớn 60x 100
MSP: 27304
390,000đ
Chậu rủa inox 2 hộc lớn chờ kệ
Chậu rủa inox 2 hộc lớn chờ kệ
MSP: 27294
3,550,000đ
chậu rửa bát inox 1 hộc, có kệ
chậu rửa bát inox 1 hộc, có kệ
MSP: 27293
2,500,000đ
chậu rửa inox 2 hộc lớn chờ
chậu rửa inox 2 hộc lớn chờ
MSP: 27289
3,550,000đ
bồn rửa inox chậu 1 chờ
bồn rửa inox chậu 1 chờ
MSP: 27288
2,100,000đ
chậu rửa inox 1 hộc , có chờ
chậu rửa inox 1 hộc , có chờ
MSP: 27287
2,500,000đ
Xe bán thức ăn s62 x r140x c 180
Xe bán thức ăn  s62 x r140x c 180
MSP: 27277
3,000,000đ
Xe bán thức ăn S50 xR1mxC1m6
Xe bán thức ăn S50 xR1mxC1m6
MSP: 27276
2,200,000đ
Xe bán thức ănS 60 xR 1m2 xC 1m8
Xe bán thức ănS 60 xR 1m2 xC 1m8
MSP: 27275
2,500,000đ
Xe bán thức ăn S 50XR80XC 1M6
Xe bán thức ăn S 50XR80XC 1M6
MSP: 27274
1,900,000đ
KỆ CHÉN ỐNG 40 x 80 3T
KỆ CHÉN ỐNG 40 x 80 3T
MSP: 00564
780,000đ
KỆ CHÉN ỐNG 40 x 80 4T
KỆ CHÉN ỐNG  40 x 80 4T
MSP: 00562
880,000đ
SÀO ĐÔI KHOEN CHÂN VUÔNG 302
SÀO ĐÔI KHOEN CHÂN VUÔNG 302
MSP: 00558
500,000đ