THANH LÝ ĐỒ DÙNG INOX
Chậu rửa có kệ 66x120 loại inox 304
Chậu rửa có kệ 66x120 loại inox 304
MSP: 70760
7,000,000đ
Lò nướng có nắp đậy 50x100
Lò nướng có nắp đậy 50x100
MSP: 69616
2,400,000đ
Lò nướng có nắp đậy 50x80
Lò nướng có nắp đậy 50x80
MSP: 69615
2,000,000đ
Lò nướng có mái 50x100
Lò nướng có mái 50x100
MSP: 69614
2,700,000đ
Lò nướng gia đình 50x80
Lò nướng gia đình 50x80
MSP: 69612
1,350,000đ
Lò nướng gia đình 40x60
Lò nướng gia đình 40x60
MSP: 69611
1,100,000đ
Thang vuông 40 ( loại 6 bậc)
Thang vuông 40 ( loại 6 bậc)
MSP: 69610
1,000,000đ
Thang vuông 40 ( loại 4 bậc)
Thang vuông 40 ( loại 4 bậc)
MSP: 69609
860,000đ
Chậu rửa inox 2 học nhỏ
Chậu rửa inox 2 học nhỏ
MSP: 58926
2,400,000đ
Kệ chén inox 5 tầng 1m4 (173x120x45))
Kệ chén inox 5 tầng 1m4 (173x120x45))
MSP: 27768
2,100,000đ
Kệ chén inox 5 tầng 1m2 (173x120x45)
Kệ chén inox 5 tầng 1m2 (173x120x45)
MSP: 27767
2,000,000đ
Kệ chén inox 4 tầng 1m4 (150x140x45)
Kệ chén inox 4 tầng 1m4 (150x140x45)
MSP: 27766
1,900,000đ
Kệ chén inox 4 tầng 1m2 (150x120x45)
Kệ chén inox 4 tầng 1m2 (150x120x45)
MSP: 27765
1,800,000đ
Kệ chén inox 4 tầng 1m (150x100x45)
Kệ chén inox 4 tầng 1m (150x100x45)
MSP: 27764
1,700,000đ
Vỉ Nướng inox 304
Vỉ Nướng inox 304
MSP: 27561
100,000đ
chậu rửa inox trung 2 hộc có kệ,chờ
chậu rửa inox trung 2 hộc  có kệ,chờ
MSP: 27347
2,900,000đ
Chậu rủa inox trung 2 hộc có kệ
Chậu rủa inox trung  2 hộc có kệ
MSP: 27346
2,600,000đ
Chậu rủa inox 2 hộc có chờ
Chậu rủa inox 2 hộc có chờ
MSP: 27345
2,600,000đ
Chậu rủa inox 2 hộc có kệ
Chậu rủa inox 2 hộc có kệ
MSP: 27344
3,400,000đ
Chậu rửa inox 2 hộc lớn
Chậu rửa inox 2 hộc lớn
MSP: 27343
3,200,000đ
Chậu rửa inox hộc 3 lớn
Chậu rửa inox hộc 3 lớn
MSP: 27342
4,400,000đ
Chậu rủa inox 2 hộc lớn chờ kệ
Chậu rủa inox 2 hộc lớn chờ kệ
MSP: 27294
3,750,000đ
chậu rửa bát inox 1 hộc, có kệ
chậu rửa bát inox 1 hộc, có kệ
MSP: 27293
2,700,000đ
chậu rửa inox 2 hộc lớn chờ
chậu rửa inox 2 hộc lớn chờ
MSP: 27289
3,550,000đ
bồn rửa inox chậu 1 chờ
bồn rửa inox chậu 1 chờ
MSP: 27288
2,100,000đ
chậu rửa inox 1 hộc , có chờ
chậu rửa inox 1 hộc , có chờ
MSP: 27287
2,500,000đ
Chậu rửa inox 3 hộc có kệ
Chậu rửa inox 3 hộc có kệ
MSP: 27286
4,700,000đ
SÀO ĐÔI KHOEN CHÂN VUÔNG 302
SÀO ĐÔI KHOEN CHÂN VUÔNG 302
MSP: 00558
500,000đ