KHO 6 : XÃ TAM PHƯỚC,THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI