Bán hộ tài sản
Bán bộ Sofa da bê thật
MSP: BH87
T,hỏa, th,uận,000đ
Kích thước: 2m x 2m
Số lượng: 01