HỢP TÁC KINH DOANH XUYÊN Á
Được cập nhật 18/05/2016 10:50:49
Kentagroup chính thức trao cơ hội kinh doanh đến bạn với mô hình liên kết đỉnh cao.

Điều Kiện Trở Tổng Phân Phối Các Tỉnh thanhlyhangtot.com

+Kho trưng bày sản phẩm >= 1000m2(Phải được công ty khảo sát và phê duyệt)

+Giá trị đầu tư hàng hóa>= 500.000.000VNĐ

+Quản lý trực tiếp phải học, thực tập cách bán hàng online và điều hành web thanhlyhangtot.com trong vòng 30 ngày.

+Khu vực kho phải là nơi trung tâm(không được cách trung tâm TP hay trung tâm Quyện không quá 3 km)

+Cam kết bán đúng giá và thực hiên những chính sách mà thanhlyhangtot.com quy định.

Ưu dãi khi trở thành tổng phân phối của thanhlyhangtot.com

+ Trãi nghiệm và thực hàng bán hành online trên thanhlyhangtot.com(quản lý online và kiểm soát chi tiết trong vòng 1 phút)

+Thông báo những lô hàng thanh lý với giá rẻ bất ngờ(Uu tiên đặc mua trước)

+Tài Trợ vôn 100% so với giá trị hàng hóa đầu tư.

+Hỗ Trợ Maketting online (yahoo....)

+Cố vấn trực tiếp trong quá trình kinh doanh

+Ký hợp đồng phân phối với các tổng phân phối trong thanhlyhangtot.com

+Xây dựng kho hàng online quản lý riêng biệt trên thanhlyhangtot.com

+Quản lý và phân phối hệ thống cửa hàng trên khu vực thanhlyhangtot.com đã phân khu.

Điều Kiện trở thành nhà phân phối thanhlyhangtot.com

+Công Ty Nội Thất hay Cửa Hàng kinh doanh doanh nội thất có uy tín và điên tích tối thiểu là 200m2.

+Cung cấp 10 ảnh về công ty hay cửa hàng mình đang kinh doanh và giấy phép kinh doanh.

+Quản lý trực tiếp phải học, thực tập cách bán hàng online và điều hành web thanhlyhangtot.com trong vòng 3 ngày.

+Cam kết Bán đúng giá và thực hiện chính sách mà thanhlyhangtot.com quy định, thực hiện nghiêm túc các trương trình khuyến mãi

Ưu dãi khi trở thành nhà phân phốicủa thanhlyhangtot.com

+ Trãi nghiệm và thực hàng bán hành online trên thanhlyhangtot.com(quản lý online và kiểm soát chi tiết trong vòng 1 phút)

+Thông báo những lô hàng thanh lý với giá rẻ bất ngờ(Uu tiên đặc mua trước)

+Cố vấn trực tiếp trong quá trình kinh doanh

+Ký hợp đồng phân phối với các tổng phân phối trong thanhlyhangtot.com

+Được ghi nhân là đại lý thanhlyhangtot.com trên hệ thống và đăng tin bán hộ miễn

 

Phạm vi Áp dụng: Các tĩnh thành trên toàn lãnh thổ việt nam và thị trường camphuchia

 Mọi chi tiết tham gia vui lòng liên hệ Mr Hoàng 091 4948781(Zalo,Wechat...)

Emai: nhanthanhlyhangtot@yahoo.com.vn