BẢNG GIÁ SĨ NỆM LÒ SO DUNLOPILLO
Được cập nhật 20/09/2017 11:30:46
BẢNG GIÁ NỆM  LÒ SO DUNLOPILLO
STT TÊN
MẶT HÀNG
LOẠI  KÍCH
THƯỚC 
 GIÁ NHÀ MÁY   GIÁ SỈ 
1 Nệm lò xo
Dunlopillo Venus
SUPER KING  220 x 200 x 23cm            7.818.000            6.255.000
2 SUPER KING  220 x 180 x 23cm            7.376.000            5.900.000
3 SUPER KING  200 x 200 x 23cm            7.055.000            5.644.000
4 KING  200 x 180 x 23cm            6.301.000            5.041.000
5 QUEEN  200 x 160 x 23cm            5.635.000            4.508.000
6 S/SINGLE  200 x 140 x 23cm            5.065.000            4.052.000
7 S/SINGLE  200 x 120 x 23cm            4.493.000            3.595.000
8 SINGLE  200 x 100 x 23cm            4.118.000            3.295.000
9 Nệm lò xo
Dunlopillo Diamond
SUPER KING  220 x 200 x 24cm            8.493.000            6.795.000
10 SUPER KING  200 x 200 x 24cm            7.865.000            6.292.000
11 KING  200 x 180 x 24cm            7.073.000            5.659.000
12 QUEEN  200 x 160 x 24cm            6.388.000            5.110.000
13 S/SINGLE  200 x 140 x 24cm            5.831.000            4.665.000
14 S/SINGLE  200 x 120 x 24cm            5.273.000            4.219.000
15 SINGLE  200 x 100 x 24cm            4.758.000            3.807.000
17 Nệm lò xo
Dunlopillo Omnia
SUPER KING  220 x 200 x 25cm          12.005.000            9.604.000
18 SUPER KING  200 x 200 x 25cm          10.839.000            8.672.000
19 KING  200 x 180 x 25cm            9.843.000            7.875.000
20 QUEEN  200 x 160 x 25cm            8.977.000            7.182.000
21 S/SINGLE  200 x 140 x 25cm            8.112.000            6.490.000
22 S/SINGLE  200 x 120 x 25cm            7.243.000            5.795.000
23 SINGLE  200 x 100 x 25cm            6.377.000            5.102.000
24 Nệm lò xo túi
Dunlopillo Audrey
SUPER KING  240 x 240 x 25cm          16.467.000          13.174.000
25 SUPER KING  220 x 220 x 25cm          14.278.000          11.423.000
26 SUPER KING  220 x 200 x 25cm          13.189.000          10.552.000
27 SUPER KING  200 x 200 x 25cm          11.605.000            9.284.000
28 KING  200 x 180 x 25cm          10.285.000            8.228.000
29 QUEEN  200 x 160 x 25cm            9.108.000            7.287.000
30 S/SINGLE  200 x 140 x 25cm            8.315.000            6.652.000
31 S/SINGLE  200 x 120 x 25cm            7.479.000            5.984.000
32 SINGLE  200 x 100 x 25cm            6.720.000            5.376.000
33 Nệm lò xo  Dunlopillo Spine - O - Master SUPER KING  240 x 220 x 27cm          17.444.000          13.955.000
34 SUPER KING  240 x 200 x 27cm          16.390.000          13.112.000
35 SUPER KING  220 x 200 x 27cm          15.682.000          12.546.000
36 SUPER KING  220 x 180 x 27cm          15.235.000          12.188.000
37 SUPER KING  200 x 200 x 27cm          14.124.000          11.300.000
38 KING  200 x 180 x 27cm          12.285.000            9.828.000
39 QUEEN  200 x 160 x 27cm          11.043.000            8.835.000
40 S/SINGLE  200 x 140 x 27cm          10.200.000            8.160.000
41 S/SINGLE  200 x 120 x 27cm            9.358.000            7.487.000
42 SINGLE  200 x 100 x 27cm            8.104.000            6.484.000
Ghi chú :  Các dòng nệm lò xo khác Dunlopillo vui lòng liên hệ : 0948 720 404 - 0947 720 404 
                   Nệm không đúng quy cách tăng thêm 10% so với giá sỉ